Loại trừ

Mở rộng trải nghiệm Focal Powered By Naim với các sản phẩm độc quyền được thiết kế cho các cửa hàng của chúng tôi.

HOÀN THIỆN DA

Bên cạnh lớp sơn mài và lớp hoàn thiện bằng gỗ, hãy khám phá 14 lớp hoàn thiện bằng da thật bán aniline được thiết kế để đo lường cho các loa Grande Utopia, Stella, Maestro và Scala của chúng tôi.

Trải nghiệm H.THEORIA

H.THEORIA, một nhà chưng cất rượu Pháp, đã hợp tác với Focal Powered by Naim trong một dự án sáng tạo kết hợp danh sách nhạc gốc với việc tạo ra các loại cocktail độc đáo

danh sách phát Qobuz

Focal và Naim đã hợp tác với Qobuz để tạo ra một môi trường âm nhạc dành riêng cho các cửa hàng Focal Powered By Naim.

Vinyl của chúng tôi

Với vinyl Focal&Naim của chúng tôi, hãy để bạn được cuốn vào cuộc phiêu lưu mang âm hưởng âm nhạc!

Tham gia vào cộng đồng

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và nhận bản xem trước những cải tiến âm thanh mới nhất từ ​​Focal và Naim.