Adatvédelmi szabályzat

1. Hatály és cél


A Focal és a Naim márkák (a továbbiakban együttesen: " márkák ", " mi ", " minket" és"miénk ") egyesítették erőiket a "Focal Powered By Naim", "Focal" és "Naim" weboldalak (a továbbiakban: " oldalak ") létrehozására, amelyek célja, hogy a lehető legjobban bemutassák termékeik világát.

A jelen személyes adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: "Szabályzat") ismerteti azokat a kereteket, amelyeken belül a márkák összegyűjtik, felhasználják, tárolják és megosztják az Oldalak felhasználóitól (a továbbiakban: " Felhasználók ", " Felhasználó ", " Ön ", " Ön ") gyűjtött információkat.

Megtalálja továbbá elérhetőségeinket, hogy elküldhesse nekünk kérdéseit és/vagy gyakorolhassa az alkalmazandó európai adatvédelmi rendeletek szerinti jogait.

A márkák különös figyelmet fordítanak a Felhasználók személyes adatainak védelmére.

Az Oldalak használatával vagy az információk megadásával a Felhasználó elismeri, hogy tájékoztatást kapott a Szabályzatról és elfogadta azt.2. Begyűjtött információk és adatok


Személyes adatnak minősülnek az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információk (a továbbiakban: "adatok"). Az Adatokra példa a név, a cím vagy a telefonszám.

Tevékenységeink során közvetlenül vagy közvetve gyűjthetünk bizonyos Adatokat a Felhasználóktól. Ezek az adatok a Webhely használatától és a megadott információktól függnek.


Háromféle adatot gyűjtünk: (1) a Felhasználó által közvetlenül közölt adatok; (2) automatikusan gyűjtött adatok; és (3) más forrásokból gyűjtött adatok.


(1) A Felhasználó által közvetlenül közölt adatok

Az Oldalak használata során gyűjthető és feldolgozható adatok a következők:

- Hírlevelünkre való feliratkozáshoz: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, ország;

- Fiók létrehozása: e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, ország;

- A fiók területén személyes adatokat adhat meg: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, város, irányítószám, ország;

- A fiók területén regisztrálhatja a vásárlását is, hogy a jogosult termékekhez garanciabővítési tanúsítványt kaphasson. Ehhez kitöltheti a vásárlási számlát, amely tartalmazza legalább a teljes nevét, címét és a vásárlás helyét;

- A különböző kapcsolatfelvételi űrlapokon, kérésétől függően, meg kell adnia vezetéknevét, keresztnevét, e-mail címét, postacímét és telefonszámát;

- Az áruházi kereső használatához megkérhetjük, hogy adja meg földrajzi helyét.


(2) A Webhely használata során automatikusan gyűjtött információk

Amikor a Felhasználó tájékoztatás céljából meglátogatja az Oldalakat, a márkák automatikusan gyűjtenek bizonyos információkat. Különböző harmadik fél által használt technológiákat használnak, beleértve a cookie-kat és hasonló eszközöket. További információkért kérjük, tekintse meg a Sütikre vonatkozó irányelvek.

Az automatizált módon gyűjtött információk a következők: a Webhely látogatásának dátuma és időpontja, a Webhely felkeresésének országa, a kérés tartalma (konkrét oldal), a hozzáférés állapota/HTTP státuszkód, a továbbított adatok mennyisége, a weboldal, ahonnan a kérés származik, böngésző, operációs rendszer és asztali számítógép, a böngészőszoftver nyelve és verziója, a kapcsolat állapota vagy országa, a használt hardver vagy szoftver jellemzői, hivatkozó és kilépő URL, felkeresett oldalak és azok sorrendje, az egyes oldalakon eltöltött idő.

Ezek az adatok mindazonáltal anonimizálva vannak.


(3) Egyéb forrásokból gyűjtött információk

A márkák más forrásokból, például üzleti partnerektől, marketingszolgáltatásoktól, közösségi hálózati szolgáltatásoktól vagy más harmadik felektől is kaphatnak információkat.

Például, ha a Webhelyet egy másik harmadik fél weboldalán, alkalmazásán vagy közösségi hálózati platformján keresztül érik el, a márkák az adott harmadik fél weboldalán, alkalmazásán vagy platformján keresztül is kaphatnak információkat.

Ezek az adatok mindazonáltal anonimizálásra kerülnek.

Bizonyos információk anonimizálása: Bizonyos összegyűjtött információkat anonimizálunk, hogy azok ésszerűen ne lehessen felhasználni a Felhasználó vagy az eszköze azonosítására. A Brands olyan információkat is gyűjthet, amelyeket már anonimizáltak. A Szabályzat semmilyen módon nem korlátozza az anonimizált információk felhasználását vagy nyilvánosságra hozatalát, amelyek felhasználhatók és/vagy nyilvánosságra hozhatók harmadik felek számára bármilyen célra, korlátozás nélkül.3. Az adatgyűjtés jogalapja és céljai


A márkák az alábbi jogalapok közül egy vagy több alapján gyűjtik és használják az adatokat:

- előzetes hozzájárulás: ebben az esetben a Felhasználónak joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja az alábbi "Adatok kezelése a Felhasználó által" link alatt (link a megfelelő oldalra)) ;

- szerződéses alap: a feldolgozás a márkák és a felhasználó közötti szerződés részeként szükséges.

Az adatok gyűjtésének és feldolgozásának különböző céljai vannak, amelyek elsősorban a következők:

- a Felhasználó ügyfélszámlájának kezelése ;

- adott esetben kiterjesztett jótállási jegyek kiállítása;

- a Felhasználó kérdéseire, kéréseire és javaslataira való válaszadás.4. Adatvédelem


A Márkák megfelelő technikai és szervezeti ellenőrzéseket hajtanak végre az adatok jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozással szembeni, valamint a véletlen elvesztés, megsemmisülés vagy sérülés elleni védelme érdekében, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.5. Adattárolás


A felhasználói adatok tárolása a :

Ezt a webhelyet az Amazon Web Services (AWS) infrastruktúráján, egy Franciaországban található adatközpontban tárolják. Az AWS az Amazon Web Services Inc. vállalat, székhelye a 410 Terry Avenue North P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226 - USA - (206) 266-1000.

A platform, amelyen az adatokat tárolják, a hatályos jogszabályoknak megfelelően garantálja az adatok optimális védelmét.6. Adattovábbítás


Lehetséges, hogy bizonyos Adatok harmadik félnek továbbításra kerülnek, a törvényben vagy bírósági/közigazgatási hatóság által kiadott határozatban meghatározott keretek között.

Az is lehetséges, hogy bizonyos adatok a Felhasználó hozzájárulásától függően továbbításra kerülnek, különösen viszonteladók vagy forgalmazók részére világszerte.

Az adatokat általában az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül tárolják és dolgozzák fel. Minden adattovábbítás az általános adatvédelmi rendeletben (RGPD) meghatározott szabályoknak megfelelően történik.

Bizonyos helyzetekben a márkáknak az adatokat az EGT-n kívülre kell továbbítaniuk. Azoknak az országoknak a törvényei, ahová az Ön adatait továbbítják, nem biztos, hogy azonos szintű védelmet nyújtanak a személyes adatok számára, de az ilyen továbbítások megfelelő garanciákkal, különösen szerződéses garanciákkal történnek, a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozásokkal összhangban.

Ha az adatokat harmadik féllel osztják meg, a márkák minden szükséges intézkedést megtesznek annak biztosítására, hogy a harmadik fél betartsa a titoktartási kötelezettségeket és a felhasználók magánéletének tiszteletben tartását.7. Adatmegőrzési időszak


A Brands az adatokat legfeljebb annyi ideig őrzi meg, amennyi a feldolgozás céljainak eléréséhez szükséges.8. Felhasználói jogok


A Felhasználónak joga van az adatokhoz való hozzáférésre. A feldolgozott adatok strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban továbbíthatók a Felhasználónak.

A Felhasználónak joga van az adatok helyesbítéséhez. A Felhasználó felkérést kap arra, hogy adatait rendszeresen frissítse.

A Felhasználónak joga van az adatok törlésére is. A márkák mindazonáltal dönthetnek úgy, hogy a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően megőrzik az adatokat.

Ha a Felhasználó nem kívánja törölni az adatokat, kérheti azok feldolgozásának korlátozását.

A Felhasználó bármikor, a saját helyzetével kapcsolatos bármely okból tiltakozhat az adatok feldolgozása ellen, amennyiben az ilyen feldolgozás jogos érdeken alapul.

A Felhasználónak joga van tiltakozni az adatok közvetlen marketing célú feldolgozása ellen is.

Egyes adatfeldolgozási műveletek a Felhasználó hozzájárulásán alapulnak. A Felhasználónak joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni.

Azok a felhasználók, akik e jogok közül egyet vagy többet kívánnak gyakorolni, ezt megtehetik:

- E-mailben a következő címre küldött levélben [email protected] ;

- Levél küldésével a következő címre:


Vervent Audio Group

A webmester figyelmébe

108, rue de l'Avenir

42350 La Talaudière


És :

- A márkák azonosítását lehetővé tevő adatok megadásával (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, számla/megrendelés száma);

- Személyazonossági igazolást mellékelve (személyi igazolvány másolata); és

- Megadva, hogy melyik jogát kívánja gyakorolni.

A Felhasználóknak lehetőségük van arra is, hogy a francia adatvédelmi hatósághoz (CNIL) forduljanak panasszal, ha úgy vélik, hogy nem tudják gyakorolni jogaikat, az alábbiak szerint. ezt a linket követve.9. Az adatkezelő személyazonossága és elérhetőségei


A Vervent Audio Group egyszemélyes, 32 422 660 eurós tőkéjű, a Saint-Etienne-i kereskedelmi és cégjegyzékben 801 358 235 szám alatt bejegyzett egyszerűsített részvénytársaság, székhelye: 108 rue de l'Avenir, 43250 La Talaudière.10. Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások


Az Oldalak lehetővé teszik a Felhasználók számára, hogy hozzáférjenek a harmadik felek által üzemeltetett alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz vezető linkekhez. Ezek a szolgáltatások nem tartoznak a jelen szabályzat hatálya alá. A felhasználók elfogadják, hogy a márkák nem felelősek ezekért a harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokért.11. A Szabályzat módosításai

A jelen Szabályzat tartalma idővel a márkák belátása szerint változhat. A legutóbbi frissítés dátuma a Szabályzat tetején jelenik meg. A Felhasználót ezért arra ösztönözzük, hogy rendszeresen látogassa ezt az oldalt.12. Alkalmazandó jog és joghatóság

A Szabályzatra a francia jog irányadó, kizárva annak kollíziós szabályait.

A Szabályzatból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vita, ellentmondás vagy követelés esetén, beleértve annak érvényességét, érvénytelenségét, megszegését vagy megszűnését, Ön jogosult hagyományos közvetítői eljárás vagy bármely más alternatív vitarendezési eljárás igénybevételére.

A Szabályzat érvényességével, értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos bármely vita az illetékes bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.


Csatlakozzon a közösséghez

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és kapjon előzetest a Focal és a Naim legújabb audio-innovációiról.